~ LICEUL PEDAGOGIC D. P. PERPESSICIUS BRĂILA ~
LICEUL PEDAGOGIC
„DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS

BRĂILA
BINE AŢI VENIT!
Dumitru Panaitescu Perpessicius - bust realizat de sculptorul Nicăpetre

Înscrierea în învăţământul primar pentru anul şcolar 2018 - 2019
(pagina de pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale)


>> Ştiri >>
APELUL pentru selecţia profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele / domeniile de studiu obligatorii
pentru învăţământul gimnazial

Nota 190 / MCA / 05.05.2016 referitoare la prelungirea calendarului privind selecţia profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele / domeniile de studiu din învăţământul gimnazial
Extras din Procedura Nr. 501 / 16.01.2017 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila
privind organizarea şi desfăşurarea  activităţilor de avizare a proiectelor de programe pentru curriculum la decizia şcolii şi în dezvoltarea locală,
pentru anul şcolar 2017 - 2018
A fost publicat anunțul și lista centrelor de examen din județul Brăila, pentru probele scrise ale examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018. Pentru mai multe informații, click aici.


În atenţia absolvenţilor liceului (ciclul gimnazial şi liceal) - promoţile 2015, 2016 şi 2017 !

Anunţ referitor la necesitatea finalizarii înregistrării, completării şi primiii de către absolvenţi a actelor de studii liceale
În atenţia părinţilor şi a elevilor !

A fost publicat calendarul pentru transferul elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2017 - 2018