Nr.
Crt.
Disciplina
Alte
discipline
Nr. de ore
trunchi
comun
Nr. de ore
opționale
Statut
Viabilitate
Complet
Modalitate de
angajare
Observaţii
1.
Pedagogie
-
11
0
Rezervat
1 an
Nu
Angajare pe
perioadă
determinată
Rezervat
Director
2.
Limba engleză
-
20
0
Rezervat
1 an
Da
Angajare pe
perioadă
determinată
Rezervat  C.I.C.
până la
31.05.2019
3.
Limba engleză
-
4
0
Vacant
1 an
Nu
Angajare pe
perioadă
determinată

-
4.
Limba franceză
-
4
0
Vacant
1 an
Nu
Angajare pe
perioadă
determinată
-
5.
Educație plastică -
educație vizuală
-
4
0
Vacant
1 an
Nu
Angajare pe
perioadă
determinată
-
Rezultate înregistrate în urma desfăşurării probelor din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director / director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Brăila, din data de (selectaţi data din tabelul de mai jos):
~ LICEUL PEDAGOGIC D. P. PERPESSICIUS BRĂILA ~
Lista posturilor didactice vacante din Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius Brăila, pentru anul şcolar 2018 - 2019
LICEUL PEDAGOGIC
„DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS

BRĂILA

Examen de promovare a personalului contractual

Concurs pentru postul de directori şi directori adjuncţi
20 octombrie 2016
21 octombrie 2016
24 octombrie 2016
25 octombrie 2016
26 octombrie 2016
27 octombrie 2016
28 octombrie 2016
31 octombrie 2016
1 noiembrie 2016
2 noiembrie 2016
3 noiembrie 2016
4 noiembrie 2016
Nr. de ore trunchi comun
Limba Franceză
Condiţia specifică pentru ocuparea posturilor vacante: rezultatul minim 9,00 (nouă) la susţinerea inspecţiei la clasă în profilul postului, iar ocuparea se va face în ordinea descrescătoare a notei / punctajului obţinut.