Istoricul unitații de învățământ
  • Şcoala normală din Brăila a avut o istorie complicată, desfiinţându-se şi reînfiinţându-se de mai multe ori. Cert este că s-a înfiinţat, cu intermitenţe, 160 de ani. Astfel, în anul 1919, se reînfiinţează, la Brăila, două şcoli normale, una de băieţi şi una de fete.
  • Şcoala Normală de Băieţi va funcţiona, sub numele de „Şt. O. Iosif”, până în anul 1930, când, din motive necunoscute, aceasta îşi încetează activitatea.
  • Şcoala Normală de Fete se va deschide tot în 1919 şi va funcţiona până în 1948.
  • Reforma învăţământului din 1948 a dat o nouă structură şi o nouă denumire şcolilor normale.
  • Începând cu anul şcolar 1949 – 1950, se înfiinţează Şcoala Pedagogică de Educatoare, iar Şcoala Normală de Învăţătoare, devine Şcoala Pedagogică de Învăţătoare. În anul 1956, ca urmare a reorganizării teritoriale, ambele îşi încetează activitatea.
  • Anul 1969 înseamnă, pentru învăţământul pedagogic brăilean, recunoaşterea unei tradiţii valoroase, a unui trecut valoros şi încrederea într-un viitor pe măsura înaintaşilor, prin înfiinţarea Liceului Pedagogic – Brăila, care a funcţionat timp de 15 ani, până în anul şcolar 1983 – 1984 (când a absolvit ultima promoţie). Timp de 3 ani a funcţionat şi Institutul de Educatoare (1969 – 1972).
  • După Revoluţia din decembrie 1989, în anul şcolar 1990 – 1991, se reînfiinţează şi la Brăila, ca şi în celelalte judeţe ale ţării, Şcoala Normală – Brăila.
  • Din anul şcolar 1991 – 1992, Şcoala Normală – Brăila a primit, prin ordin al ministrului, numele ilustrului om de cultură (poet, prozator, publicist, critic şi istoric literar, eminescolog şi, nu în ultimul rând, profesor) şi fiu de onoare al urbei de la Dunăre, cum îi plăcea să-i numească pe brailenii care au dus faima Brailei în planul culturii naţionale şi universale, Dumitru Panaitescu Perpessicius, devenind Şcoala Normală „D. P. Perpessicius” Brăila.
  • În prezent, conform Legii învăţământului din 1995, funcţionează sub denumirea de Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius” Brăila.
  • Începând cu anul școlar 2020 – 2021, Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius” Brăila a primit, prin ordin al ministrului,titlul de „Colegiu Național”, denumirea unității de învățământ devenind Colegiul Național Pedagogic „Dumitru Panaitescu Perpessicius” Brăila.