Viziunea
  • Colegiul Naţional Pedagogic „Dumitru Panaitescu Perpessicius” Brăila – o şcoală de bună calitate pentru făuritorii unei Românii dezvoltate economic şi cultural.
Misiunea
  • Colegiul Naţional Pedagogic „Dumitru Panaitescu Perpessicius” din Brăila este o şcoală cu clasele I – XII de tip teoretic şi vocaţional, care promovează identificarea şi dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev pentru o adaptare cât mai bună dinamicii societăţii româneşti. Liceul asigură atât formarea competenţelor pentru specializările unice în judeţ, învăţător-educatoare cât şi pentru specializările teoretice (de profil uman şi real) necesare continuării studiilor în forme superioare de învăţământ.