Resurse materiale

Proiectul „construire / amenajare prin reabilitare a campusurilor şcolare

  • Lucrările din cadrul proiectului „Campus şcolar” au început la data de 06.05. 2008 şi se preconiza să fie finalizate la 06.05.2010.
  • Valoarea investiţiei este de 15.333.150,00 RON.
  • Vor fi reabiltate şi modernizate: clădirea centrală a liceului, amfiteatrul, sala de sport, cladirea internatului, cantina.
  • Construcţii noi: centrala termică, clădire cu 8 săli de clasă, bibliotecă şi sală de lectură şi o clădire cu 10 garsoniere.
Tipul de spaţiuNumăr
de spaţii
Săli de clasă16
Cabinete2
Laboratoare
pentru studiul disciplinelor biologie, fizică şi chimie
(dintre care 2 de informatică, conectate la Internet)
5
Sală de sport1
Teren de educaţie fizică și sport1
Sală de fitness1
Amfiteatru1
Bibliotecă1